Terária č.30,(c.Obytný sektor),262x227cm,komb.tech.plátno,2012

Terária č.30,(c.Obytný sektor),262x227cm,komb.tech.plátno,2012

Terária č.41(c.Obytný sektor),140x405cm,komb.tech.plátno,2012

Terária č.41(c.Obytný sektor),140x405cm,komb.tech.plátno,2012

Terária č.12 (C.Obytný sektor), 207x180cm,kombinovaná tech., 2012

Terária č.12 (C.Obytný sektor), 207x180cm,kombinovaná tech., 2012

Terária č.58(c.Obytný sektor),225x280cm,komb.tech.plátno,2013

Terária č.58(c.Obytný sektor),225x280cm,komb.tech.plátno,2013

Terária č.59,(c.Obytný sektor),30x25cm,komb.tech.plátno,2013

Terária č.59,(c.Obytný sektor),30x25cm,komb.tech.plátno,2013

Terária č.20 (C.Obytný sektor), 207x255cm,kombinovaná tech., 2012

Terária č.20 (C.Obytný sektor), 207x255cm,kombinovaná tech., 2012

Terária č.33 (c.Obytný sektor), 205,5x172cm, komb.tech, 2012

Terária č.33 (c.Obytný sektor), 205,5x172cm, komb.tech, 2012

30

30

Ter.9

Ter.9